DRŽAVNE STIPENDIJE U STEM PODRUČJIMA ZNANOSTI

Ministarstvo znanosti i obrazovanja akademske godine 2017./2018. dodjeljuje novih 3400 izravnih državnih stipendija godišnje za redovite studente hrvatske državljane i državljane Europske unije s prijavljenim boravkom u Republici Hrvatskoj koji imaju odobren status stranca na stalnome boravku u Republici Hrvatskoj i osobe sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, koji su upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj na preddiplomske sveučilišne, integrirane preddiplomske i diplomske sveučilišne i preddiplomske stručne studije u STEM područjima znanosti.STUDIJSKI PROGRAMI U STEM PODRUČJIMA ZNANOSTI

Studijskim programima u STEM područjima znanosti smatraju se studijski programi u biotehničkom, tehničkom, biomedicinskom i prirodnom području znanosti te studijski programi kojima se stječe akademski odnosno stručni naziv prvostupnik informatike, poslovne informatike, informacijskih znanosti i informatologije.ZAKONSKI OKVIR

  • Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata u STEM područjima znanosti (Narodne novine, broj 61/17)
  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata u STEM područjima znanosti (Narodne novine, broj 95/17)PROJEKT

Sredstva za stipendiranje osiguravaju projektom Dodjela stipendija studentima u prioritetnim područjima (STEM) u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. (85% sufinanciranjem iz Europske unije, a 15% iz Državnog proračuna Republike Hrvatske). Operacija se temelji na Operativnom programu Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. u kojem se prepoznao problem prevelike dominacije osoba s diplomom u društvenim područjima. Studenti se stoga usmjeravaju na studijske programe koji imaju najveću perspektivu generiranja ekonomskog rasta u Hrvatskoj, potičući strukturno usklađivanje obrazovanja i kvalifikacija sa potrebama tržišta rada i zapošljavanje diplomanata. Cilj dodjele je doprinijeti povećanju dostupnosti visokog obrazovanja i unaprijeđenu socijalne dimenzije visokog obrazovanja te povećanju završnosti u visokom obrazovanju.AUTOMATIZIRAN POSTUPAK DODJELE STIPENDIJA

Postupak dodjeljivanja državnih stipendija u STEM područjima znanosti u potpunosti je automatiziran u skladu sa zahtjevima eGovernmenta. Ministarstvo znanosti i obrazovanja na temelju podataka koje posjeduju javne ustanove, te u skladu s kriterijima i uvjetima za dodjelu stipendija u STEM područjima, prepoznaje studente koji imaju pravo na ovaj vid potpore te ih automatski, putem elektroničke pošte na adresu u sustavu AAI@EduHr, obavještava da oni svoje pravo mogu ostvariti. Studenti pravo na dodjelu državne stipendije stječu nakon prihvaćanja Uvjeta stipendiranja. Prihvaćanje Uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja ugovora kojim se reguliraju prava i obveze Ministarstva i studenta. Novčani iznos državne stipendije isplaćuje se na žiro-račun korisnika stipendije.

esf.hr