Stranica se učitava...
Izjava o pristupačnosti

Ministarstvo znanosti i obrazovanja nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL EU, L 327, 2. 12. 2016.).
Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežne stranice sustava STEM stipendije https://stemstipendije.mzo.hr/.


Stupanj usklađenosti

Ove mrežne stranice https://stemstipendije.mzo.hr/ nisu u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 017/2019) zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.


Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

  • Ne postoji mogućnost promjene fonta za disleksiju, kao niti promjena kontrasta.
  • Kontrast teksta, tekstualnih okvira i slika u odnosu na pozadinu stranica u dijelu aplikacije nije zadovoljavajući.
  • Slike ne sadrže alt atribute.
  • Ne postoji mogućnost da korisnik obavi sve radnje putem tipkovnice.
  • Datoteke koje se nalaze na aplikaciji nisu dostupne u formatu u kojem ih može pročitati čitač ekrana.


Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena u rujnu 2020. godine. Metoda upotrijebljena za pripremu izjave je samoprocjena koju je proveo Sveučilišni računski centar. Izjava je zadnji put preispitana u rujnu 2020. godine.


Povratne informacije i podatci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Ministarstva znanosti i obrazovanja korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: ppi@mzo.hr.


Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.