Stranica se učitava...
STEM Stipendije
Telefon +385 1 4594 406 Telefon +385 1 4594 188 Email Narodne novine, broj 102/2021. Email
Telefon +385 1 4594 406
Telefon +385 1 4594 188
Email Narodne novine, broj 102/2021. Email

Sve obavijesti bit će slane na adresu elektroničke pošte zapisanu u LDAP imeniku matične ustanove, provjerite: https://moj.aaiedu.hr/moji-podaci

DRŽAVNE STIPENDIJE U STEM PODRUČJIMA ZNANOSTI

U skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti (Narodne novine, br. 106/22) pravo na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti imaju redoviti studenti hrvatski državljani, redoviti studenti državljani države članice Europske unije, Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije te redoviti studenti koji uživaju međunarodnu i privremenu zaštitu u skladu sa Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, koji su upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj na preddiplomske sveučilišne studije, diplomske sveučilišne studije, integrirane preddiplomske i diplomske sveučilišne studije, preddiplomske stručne studije, kratke stručne studije i specijalističke diplomske stručne studije u STEM područjima znanosti pod uvjetima koji su određeni predmetnim Pravilnikom.

STUDIJSKI PROGRAMI U STEM PODRUČJIMA ZNANOSTI

Studijskim programima u STEM područjima znanosti smatraju se studijski programi u biotehničkom, tehničkom, biomedicinskom i prirodnom području znanosti, studijski programi kojima se stječe akademski, odnosno stručni naziv prvostupnik informatike, poslovne informatike, informacijskih znanosti, informatologije i informacijskih tehnologija, magistar informatike, informatologije, informacijskih znanosti i informacijske tehnologije i stručni specijalist poslovnih informacijskih sustava te STEM nastavnički studijski programi kojima je izdana dopusnica za izvođenje studijskog program za nastavnički smjer i studijski programi nastavničkog smjera informatike kojima se stječe akademski naziv magistar edukacije informatike.

ZAKONSKI OKVIR

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti (Narodne novine, br. 106/22)

POSTUPAK DODJELE STIPENDIJA

Ministar nadležan za visoko obrazovanje do 1. listopada tekuće godine donosi Odluku o broju državnih stipendija u STEM područjima znanosti koja se objavljuje na mrežnoj stranici Ministarstva te imenuje Povjerenstvo za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti. Državne stipendije dodjeljuju se na temelju provedenoga Javnog poziva za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti u kojem se propisuje način dokazivanja uvjeta te sadrži popis STEM nastavničkih studijskih programa.
Javni poziv raspisuje ministar do 25. listopada za tekuću akademsku godinu.
Javni poziv objavljuje se na mrežnoj stranici Ministarstva.
Prijave za postupak dodjele državnih stipendija podnose se u mrežnoj aplikaciji stemstipendije.mzo.hr, dostupnoj na adresi koja se objavljuje u sklopu Javnog poziva.
Rang-liste objavljuju se na mrežnim stranicama Ministarstva najkasnije nakon 60 dana od dana zatvaranja Javnog poziva.
Državne stipendije dodjeljuju se prema odvojenim rang-listama za STEM nastavničke studijske programe i rang-listama prema razini i godini studija svih studenata prijavljenih na javni poziv za ostvarivanje prava na dodjelu državnih stipendija u akademskoj godini za koju se dodjeljuju.

 1. Državne stipendije za STEM nastavničke studijske programe dodjeljuju se izravno prijavljenim studentima, a koji ostvaruju pravo na dodjelu u skladu s uvjetima iz Pravilnika.
 2. Preostali broj državnih stipendija dodjeljuje se prema razini i godini studija u postotku kako slijedi:
  • prva godina preddiplomskog i integriranog preddiplomskog i diplomskog studija 30 %
  • više godine integriranog preddiplomskog i diplomskog studija 10 %
  • više godine preddiplomskog studija 40 %
  • prva godina diplomskog studija 10 %
  • druga godina diplomskog studija 10 %.
Državna stipendija isplaćuje se u devet mjesečnih rata u iznosu od:
 • 4.520,70 HRK / 600 EUR za STEM nastavničke studijske programe
 • 2.260,35 HRK / 300 EUR za ostale STEM studijske programe.

Za sve dodatne informacije obratite se Ministarstvu znanosti i obrazovanja na adresu elektroničke pošte stem-stipendije@mzo.hr.


Sadržaj mrežne stranice isključiva je odgovornost Ministarstva znanosti i obrazovanja.