Stranica se učitava...
STEM Stipendije
Telefon +385 1 4594 406 Telefon +385 1 4594 127 Email Narodne novine, broj 102/2021. Email
Telefon +385 1 4594 406
Telefon +385 1 4594 127
Email Narodne novine, broj 102/2021. Email

DRŽAVNE STIPENDIJE U STEM PODRUČJIMA ZNANOSTI

U skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti (Narodne novine, br. 70/23) pravo na državnu stipendiju imaju studenti u redovitom statusu koji su hrvatski državljani, studenti u redovitom statusu koji su državljani države članice Europske unije, Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije te studenti u redovitom statusu koji uživaju međunarodnu i privremenu zaštitu sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, koji su upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj na sveučilišne prijediplomske studije, sveučilišne diplomske studije, sveučilišne integrirane prijediplomske i diplomske studije, stručne kratke studije, stručne prijediplomske studije i stručne diplomske studije u STEM područjima znanosti pod uvjetima koji su određeni predmetnim Pravilnikom.

STUDIJI U STEM PODRUČJIMA ZNANOSTI

Studijima u STEM područjima znanosti smatraju se studiji u biotehničkom, tehničkom, biomedicinskom i prirodnom području znanosti, studiji kojima se stječe akademski, odnosno stručni naziv sveučilišni prvostupnik, odnosno prvostupnik informatike, poslovne informatike, informacijskih znanosti, informatologije i informacijskih tehnologija, sveučilišni magistar informatike, informatologije, informacijskih znanosti i informacijske tehnologije i magistar poslovnih informacijskih sustava te STEM nastavnički studiji kojima je izdana dopusnica za izvođenje studija za nastavnički smjer i studiji nastavničkog smjera informatike kojima se stječe akademski naziv sveučilišni magistar edukacije informatike.

ZAKONSKI OKVIR

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti (Narodne novine, br. 70/23)

POSTUPAK DODJELE STIPENDIJA

Ministar nadležan za visoko obrazovanje do 1. listopada tekuće godine donosi Odluku o broju državnih stipendija u STEM područjima znanosti koja se objavljuje na mrežnoj stranici Ministarstva te imenuje Povjerenstvo za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti.
Državne stipendije dodjeljuju se na temelju provedenoga Javnog poziva za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti u kojem se propisuje način dokazivanja uvjeta te sadrži popis STEM studija i STEM nastavničkih studija
Javni poziv raspisuje ministar do 25. listopada za tekuću akademsku godinu.
Javni poziv objavljuje se na mrežnoj stranici Ministarstva.
Prijave za postupak dodjele državnih stipendija podnose se u mrežnoj aplikaciji stemstipendije.mzo.hr, dostupnoj na adresi koja se objavljuje u sklopu Javnog poziva.
Rang-liste objavljuju se na mrežnim stranicama Ministarstva najkasnije nakon 60 dana od dana zatvaranja Javnog poziva.
Državne stipendije dodjeljuju se prema odvojenim listama za STEM nastavničke studije i rang-listama prema razini i godini studija svih studenata prijavljenih na javni poziv za ostvarivanje prava na dodjelu državnih stipendija u akademskoj godini za koju se dodjeljuju.

 1. Državne stipendije za STEM nastavničke studije dodjeljuju se svim prijavljenim studentima koji ostvaruju pravo na dodjelu u skladu s člancima 3., 4. i 5. Pravilnika.
 2. Preostali broj državnih stipendija dodjeljuje se prema razini i godini studija u postotku kako slijedi:
  • prva godina prijediplomskog, integriranog prijediplomskog i diplomskog te stručnog kratkog studija 30 %
  • više godine integriranog prijediplomskog i diplomskog studija 10 %
  • više godine prijediplomskog studija i druga godina stručnog kratkog studija 40 %
  • prva godina diplomskog studija 10 %
  • Druga godina diplomskog studija studija 10 %.
Državna stipendija isplaćuje se u devet mjesečnih rata u iznosu :
 • 4.520,70 HRK / 600 EUR za STEM nastavničke studije
 • 2.260,35 HRK / 300 EUR za ostale STEM studije.

Za sve dodatne informacije obratite se Ministarstvu znanosti i obrazovanja na adresu elektroničke pošte stem-stipendije@mzo.hr.


Sadržaj mrežne stranice isključiva je odgovornost Ministarstva znanosti i obrazovanja.